Loài Vật

Thế giới động vật

Video Bọ Héc-quyn

Bọ héc-quyn ( Dynastes hercules ), đây là một loài bọ cánh cứng có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới của Trung Mỹ, Nam Mỹ và Tiểu Antilles. Chúng còn là một trong những loài côn trùng bay lớn nhất thế giới.

 

Video Bọ héc-quyn ( Dynastes hercules ).

– Nguồn gốc – Phân bố: Trung Mỹ, Nam Mỹ và Tiểu Antilles.

– Sinh sản: ~ 100 trứng.

– Tình trạng: Đang cập nhật.

– Tuổi thọ: Đang cập nhật.

 

Link: https://loaivat.com/bo-hec-quyn-loai-bo-canh-cung-khong-lo/

Hiện thêm