Loài Vật

Thế giới động vật

Video Chim Kiwi

Chim Kiwi (Apteryx) là loài chim đặc hữu và cũng là biểu tượng quốc gia của New Zealand, chúng còn là loài chim nhỏ nhất thuộc bộ đà điểu.

 

Video Chim Kiwi.

– Tên loài: Chim Kiwi (Apteryx).

– Nguồn gốc – Phân bố: New Zealand.

– Sinh sản: 1 đến 2 trứng.

– Tình trạng: Suy giảm mạnh.

– Tuổi thọ: 20 đến 30 năm.

 

Link: https://loaivat.com/chim-kiwi-nhung-dieu-ky-la-den-kho-tin/

Hiện thêm