Loài Vật

Thế giới động vật

Bài “Sám Hối Oan Gia Trái Chủ” của Hòa Thượng Thích Tịnh Không – Bản Đầy Đủ

Google newsBài Sám Hối Oan Gia Trái Chủ của Pháp Sư Tịnh Không được biết đến với khả năng giúp người trì niệm giải tỏa bệnh tật và nghiệp chướng. Theo lời khuyên, nếu bạn gặp phải nhiều khó khăn do bệnh tật hay nghiệp chướng, hãy chuyên tâm trì niệm Pháp Sám Hối này liên tục trong 1 tháng, 3 tháng, hoặc 6 tháng. Bạn sẽ thấy sự thay đổi tích cực và nhiệm màu từ việc trì niệm này.

Xem thêm:

Bài văn Sám Hối Pháp Ngữ này mặc dù bài văn khá dài, nhưng ý nghĩa viên mãn, người giải oan kiết áp dụng thì được lợi ích thiết thực .

Khi tụng bài văn này, quan trọng nhất là nên dùng tâm chân thành ,tâm cung kính , tâm hổ thẹn, tâm sám hối mà quán tưởng theo lời văn, ắt có thể cảm thông oán thân trái chủ, hóa giải kiết (mỗi ngày tụng 2 lần, tốt nhất niệm Phật tiếp 15 phút, lúc này có thể siêu độ oán thân trái chủ).

Bài “Sám Hối Oan Gia Trái Chủ” của Hòa Thượng Thích Tịnh Không - Bản Đầy Đủ
Bài “Sám Hối Oan Gia Trái Chủ” của Hòa Thượng Thích Tịnh Không – Bản Đầy Đủ

Phần 1: BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI VỚI TẤT CẢ OAN GIA TRÁI CHỦ

 

Nam Mô A Di Đà Phật!

Xin thành tâm hướng về tất cả những oán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, những vị thiện Bồ tát đã bị tôi làm tổn hại trong nhiều đời nhiều kiếp. Tôi vô cùng ăn năn xin lỗi! (1 lạy)

Xin lỗi, tôi đã sai rồi! (1 lạy)

Xin lỗi, tôi rất hối hận! (1 lạy)

Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi! (1 lạy)

Tôi từ vô thỉ kiếp sanh tử đến nay, mê lầm điên đảo, tạo tác đủ thứ tội nghiệp, cố ý hoặc vô ý xúc phạm, tổn hại thậm chí giết hại các vị, làm cho thân tâm các vị đã phải chịu đựng dằn vặt tột cùng trong luân hồi, chịu đựng vô lượng khổ đau, đã tăng thêm vô lượng phiền não, khiến cho các vị đến nay trong u minh không được giải thoát. Tôi thật sâu sắc cảm thấy tội nghiệp của mình quá nặng rồi, tội nặng cực ác, quả là không thể tha thứ. Đây đều là do tham, sân, si, mạn, nghi, thân, khẩu, ý, tam nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mà tôi đã phạm vào tất cả tội chướng, tất cả do sai lầm mà tạo tác. Tôi không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt sự hổ thẹn, ân hận và hối lỗi trong lòng, tôi cũng đủ hiểu chẳng phải một hoặc hai câu xin lỗi mà có thể hoá giải tổn thương tột cùng trong thân tâm của các vị do tôi đã gây tạo ra. Tôi không dám cầu xin sự tha thứ của các vị, chỉ là thật lòng mong muốn có thể giúp được các vị vĩnh viễn lìa khổ được vui. 

Nếu như trả thù tôi, có thể làm cho các vị giải thoát đau khổ, tôi tuyệt đối không dám chống cự và trốn tránh, cũng tuyệt đối không có một lời oán hận nào, bởi vì đây là tội nghiệp do tôi tự tạo ra đáng phải chịu quả báo. Nhưng bây giờ tôi đã quy y Tam Bảo, đã được nghe phật pháp, hiểu rõ đạo lý của nhân quả tuần hoàn. Biết là, nếu kiếp này các vị đến trả thù, tổn hại tôi, do nghiệp lực thì kiếp sau tôi cũng sẽ trả thù lại, như vậy thì kiếp này lại kiếp khác báo thù lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp đều trong phiền não, trong khổ đau, cũng chẳng ai được tốt hơn. Đây thật sự là một phương pháp dại dột cùng nhau đi đến huỷ diệt, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không có hồi kết, cũng chẳng ai được lợi ích gì. Dù cho các vị trả thù tôi rồi, hiện nay các vị đang ở cõi nào vẫn là không thể thoát khỏi, đây mới là điều đau khổ nhất. Không thể mê lầm thêm nữa, nhất định phải tìm một con đường thênh thang, sáng lạng để có thể lìa khổ được vui.

Bây giờ tôi thấu hiểu: tất cả chúng sanh là cha mẹ vô lượng kiếp của mình, có vô biên ân đức với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhất định đều có thể trở thành A Di Đà Phật, lại là một thể với chính mình. Mỗi một sát na của mạng sống từ nay đến tận vị lai, đối với mỗi một chúng sanh trong hư không pháp giới, chứa chan lòng biết ơn, hiếu kính từ ái, chân thành cung kính, hổ thẹn khiêm tốn, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, giới sát ăn chay, phóng sanh niệm Phật, biết đủ thường vui, từ nhu hòa thuận, khoan hồng đại lượng, thiện giải bao dung. Tôi sẽ đời đời kiếp kiếp tha thứ, tha thứ chúng sanh quá khứ đã từng giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh hiện tại giết hại, tổn hại tôi; tha thứ chúng sanh vị lai giết hại, tổn hại tôi.

Mà lòng sân hận, trả thù không chịu tha thứ đó sẽ khiến các vị vô lượng kiếp phải chịu mọi hình phạt đau khổ núi dao rừng gươm trong địa ngục không có cùng tận, không bao giờ có ngày thoát khỏi, đau khổ tột cùng, ngoài sức tưởng tượng chết thê thảm 70.000 lần trong một giây. Tôi thật lòng mong muốn các vị sẽ không bao giờ bị chịu thêm một chút khổ đau nào nữa. Đức Phật nói với chúng ta : “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện”, “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng”. “Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc”, “Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”, “Vạn pháp giai không, chuyển biến của nhân quả bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không”.

Các vị Bồ tát thông minh: các vị cũng không muốn chỉ được hả dạ một lúc mà khiến cho chính mình vĩnh viễn đắm chìm trong bể khổ. Trong kiếp này, tôi may mắn nghe được Phật pháp, thân tâm chưa từng có được niềm vui như thế này, thì giống như hạn hán lâu ngày gặp được cơn mưa cam lồ, thân tâm được tẩy rửa, thức tỉnh từ trong mê lầm, nhất là đã được nghe pháp môn niệm Phật thù thắng nhất, một đời giải thoát thành Phật. Có một Thế Giới Cực Lạc ở Tây Phương, nơi đó không có địa ngục tam đồ khổ, cũng không có lục đạo luân hồi sanh tử, không có thù oán, không có bất cứ đau khổ và khổ nạn nào thậm chí cũng không nghe được có cái tên của khổ, nơi đó mới là quê nhà thực sự vĩnh hằng và yên ổn của chúng ta.

Có Bồ tát nhân từ lương thiện nhất cùng chung với chúng ta trong vòng tay từ bi ấm áp của A Di Đà Phật, tiếng gió, tiếng mưa, và tiếng nước đều diễn giải diệu pháp, Bạch Hạc, Khổng Tước ngày đêm sáu thời, hót tiếng hòa nhã, tuyên dương diệu pháp. Thế giới Cực Lạc thanh tịnh, trang nghiêm, mênh mông, bằng phẳng, vi diệu tráng lệ kỳ lạ, khắp nơi tươi sáng, thơm sạch vô cùng, mặt đất lát vàng, lầu gác bảy báu, giăng lưới trân châu, bốn mùa như xuân, ngày đêm sáu thời, trời rãi diệu hoa, bầu trời vang nhạc, hoa sen đang nở rộ trên bát công đức thủy trong hồ bảy báu tỏa sáng tứ phía. Chúng sanh mười phương niệm Phật được Phật tiếp dẫn, được sanh tại quốc độ này đều là hoa sen hóa sanh.

Những người thượng thiện hội tụ một nơi hoặc thích thuyết pháp, hoặc thích nghe pháp hết thảy đều vui mừng, không lo không rầu, không vướng không bận, thư thái tự nhiên, an nhàn tự tại, tường hoà an lạc, mượt mà mềm mại, trẻ mãi không già, thân quang minh sắc vàng, thọ mạng vô lượng, tự do vô ngại, đầy đủ thần thông, mang theo cung điện, quần áo thức ăn như ý, tràng phan bảo cái, hoa hương âm nhạc, nghĩ đến liền có, trong nháy mắt cúng dường hết thảy tất cả chư Phật. Toàn bộ hư không pháp giới đều là không gian tự do tự tại qua lại của chúng ta, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, phân thân vô số, phổ độ chúng sanh khắp pháp giới.

Cực Lạc Thế Giới có một vị A Di Đà Phật đã phát 48 đại nguyện. Ngài từ bi hỷ xả vô lượng, dù cho chúng ta đã tạo ngũ nghịch thập ác, Ngài không ruồng bỏ lại càng không rời khỏi. Ngài chủ động bình đẳng, vô điều kiện cứu độ. Ngài giống như cha mẹ đang mong mỏi đứa con duy nhất, luôn luôn trông mong chúng ta trở về. Đến nay đã 10 kiếp, ngày lại qua ngày trông mong, thả tay tiếp dẫn, năm lại qua năm chờ đợi chúng ta, đứa con chịu khổ trong tam giới, kẻ lang thang trong lục đạo. Ngài thề chỉ cần chúng ta sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, Ngài nhất định sẽ tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, vĩnh viễn thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi, vĩnh viễn tận hưởng an lạc.

Chúng tôi cũng đã giới thiệu phương pháp thù thắng này cho các vị, hy vọng các vị mỗi ngày có thể theo tôi lạy Phật, tụng kinh, niệm Phật phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Lúc tôi vắng mặt, các vị tự mình cũng phải tinh tấn nghe kinh niệm Phật, tương lai chúng ta đều vãng sanh Tây Phương làm quyến thuộc Bồ đề, chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, trở lại Ta Bà độ tận chúng sanh. Đây mới là biện pháp mà các vị tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nếu các vị đã thành tựu trước, lúc tôi mạng chung xin các vị theo Tây Phương Tam Thánh đến đón tiếp tôi. Nếu tôi thành tựu trước, tôi nhất định sẽ trở lại Ta Bà cứu độ các vị. Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau, đốc thúc lẫn nhau, tinh tấn tu hành, cùng nhau chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sớm ngày lìa khổ được vui, cùng trọn thành Phật đạo.

Nguyên nhân hại chúng ta đời đời kiếp kiếp trầm luân bể khổ ở trong lục đạo là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tham, sân, si, mạn, nghi trong nội tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta nên lìa xa, đoạn trừ tam độc này, đó là tham, sân, si của chính mình mà không phải là do con người, sự việc, cảnh vật bên ngoài. Vì vậy, chúng ta đều là nạn nhân của tham, sân, si, chúng ta hãy cùng nhau sám hối trước Phật!

Hổ thẹn sám hối từ vô thỉ kiếp đến nay bất hiếu bất kính với cha mẹ, sư trưởng, phỉ báng Tam Bảo, tổn hại chúng sanh, trở ngại người khác tu học hoằng pháp và tội nghiệp thân, khẩu, ý do tham, sân, si tạo ra. Triệt để xoá tận gốc kiêu ngạo tự mãn, cống cao ngã mạn, tâm dâm dục, tâm ích kỷ tham lam, tâm oán giận, tâm sân hận trả thù, tâm đối lập bài xích, tâm ganh tị, tâm nóng vội loạn động, tâm danh lợi hư vinh, tâm chiếm hữu kiểm soát, ngã chấp ngã kiến, tâm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, lười biếng, hôn trầm, trạo cử, tâm tán loạn thích nói chuyện tạp và tâm dây dưa cẩu thả, triệt để trừ tận gốc thói xấu. Đại từ đại bi chịu khổ thay cho tất cả chúng sanh, tâm như tro tàn không nổi lửa, trừ bỏ tham đắm ngủ nghỉ, tịnh khẩu, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, phân vô lượng vô biên thân, phổ độ chúng sanh.

Thời gian chính là mạng sống, mạng sống chính là vì thành Phật. Tôi xin thệ nguyện: phát đại quyết tâm, buông bỏ vạn duyên, nhất quyết tịnh khẩu, nhất quyết niệm Phật, đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phân vô lượng vô biên thân, phổ độ chúng sanh. Kiếp này tôi thật sự trì giới niệm Phật, không dám khởi một ý niệm xấu, tôi có phước báu mọi người cùng hưởng, tôi xin thệ nguyện đem công đức tự mình tu học Giới Định Huệ hồi hướng cho cha mẹ sư trưởng trong nhiều kiếp, những vị Bồ tát từng bị tổn hại và tất cả hữu tình như mẹ trong mười phương thế giới lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.

A Di Đà Phật 48 nguyện, nguyện 10 niệm chắc chắn vãng sanh, phổ biến mọi lúc mọi nơi, tiếp dẫn tất cả chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả chúng sanh ở mười phương thế giới tín nguyện niệm Phật, chắc chắn vãng sanh Cực Lạc thế giới, viên mãn thành Phật. Chúng sanh đều có Phật tánh, niệm Phật nhất định sẽ thành Phật, nhất tâm niệm Phật, nhất định vãng sanh Cực Lạc thế giới viên mãn thành Phật.

Xin thành tâm chúc nguyện: mười phương thế giới, tất cả cha mẹ, sư trưởng, tất cả thiện Bồ tát, tất cả chúng sanh tu học Phật pháp tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, nhất tâm niệm Phật tự tại vãng sanh Cực Lạc thế giới viên mãn thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật!

Lão Pháp Sư Tịnh Không

Bài “Sám Hối Oan Gia Trái Chủ” của Hòa Thượng Thích Tịnh Không - Bản Đầy Đủ
Bài “Sám Hối Oan Gia Trái Chủ” của Hòa Thượng Thích Tịnh Không – Bản Đầy Đủ

Phần 2: Hướng dẫn cách giải trừ oán thù từ Oan Gia Trái Chủ

1. Lời khuyên về việc giải trừ oán thù.

 

Tôi tên là ………………………………………… Oan Gia Trái Chủ trên thân Tôi (tức nghiệp lực của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy kiếp đến nay, vì Tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não.

Tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật tôi được kết Pháp duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học Phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu thành chánh quả.

Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra nên cũng phải chấp nhận  quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có ích lợi gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng
thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người lại không ích lợi gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành.

Vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà, xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm, niệm thánh hiệu A Di Đà, một niệm tương ứng hoành siêu Tam giới, siêu thoát Tam giới tức được đắc Đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh hiệu A Di Đà, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thâu lại thân tâm niệm Thánh hiệu A Di Đà, một niệm tương ứng, tu gì được nấy.

Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát Bồ đề tâm, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng Pháp, tất nhiên đắc Đạo tu thành chánh quả .

Bài “Sám Hối Oan Gia Trái Chủ” của Hòa Thượng Thích Tịnh Không - Bản Đầy Đủ
Bài “Sám Hối Oan Gia Trái Chủ” của Hòa Thượng Thích Tịnh Không – Bản Đầy Đủ

2. Quy y Tam Bảo cho Oan Gia Trái Chủ

 

Tôi tên…………………………………………………………………

Oan gia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực), quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo không hiểu quy Y, cho nên thọ khổ luân hồi, nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm ba lần).

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng.

Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn

Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn

Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn

Quy Y Phật, không đọa Địa ngục

Quy Y Pháp, không đọa Ngạ quỷ

Quy Y Tăng, không đọa bàng sanh

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng.

Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn

Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn

Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn

Quy Y Phật, không đọa Địa ngục

Quy Y Pháp, không đọa Ngạ quỷ

Quy Y Tăng, không đọa bàng sanh

Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng.

Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn

Quy Y Pháp, Ly Dục Tôn

Quy Y Tăng, Chúng Trung Tôn

Quy Y Phật, không đọa Địa ngục

Quy Y Pháp, không đọa Ngạ quỷ

Quy Y Tăng, không đọa bàng sanh

Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng Tôi chuyên tâm trì niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật (Nhìn vào ảnh ngài niệm).

Nam Mô A Di Đà Phật 

Bài “Sám Hối Oan Gia Trái Chủ” của Hòa Thượng Thích Tịnh Không - Bản Đầy Đủ
Bài “Sám Hối Oan Gia Trái Chủ” của Hòa Thượng Thích Tịnh Không – Bản Đầy Đủ

3. Niệm xong Thánh Hiệu, Vì Oan Gia Trái Chủ, Tụng Tâm Kinh Một Lần

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vô sắc, thanh, hương, vị, xúc Pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, Vô khổ, tập, diệt, Đạo, vô trí, diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề tát đỏa, y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần Chú, thị đại minh Chú, thị vô thượng Chú, thị vô đẳng đẳng Chú, năng trừ nhất thiết khổ,

chân thật bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa Chú, tức thuyết Chú viết: “Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề tát bà ha” (3 lần).

 

4. Tụng xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng Sanh (21 Lần)

CHÚ VÃNG SANH

Ma mô A di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa tỳ ca lan đế. A di rị đa tỳ ca lan đa. Dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ Ta bà ha (21 Lần).

 

5. Lời kết thúc:

Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy Tôi vừa quy Y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần.

Những Pháp ngữ này đều tặng cho quí vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho Tôi, mau rời khỏi thân Tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Thế Giới Cực Lạc Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

 

6. Kệ Hồi Hướng:

Nguyện đem công đức này

Trang nghiêm Phật Tịnh độ

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ Tam đồ

Nếu có ai thấy nghe

Đều phát tâm Bồ Đề

Hết một báo thân này

Đồng sanh cõi Cực Lạc

Nam Mô A Di Đà Phật

Bài “Sám Hối Oan Gia Trái Chủ” của Hòa Thượng Thích Tịnh Không - Bản Đầy Đủ
Bài “Sám Hối Oan Gia Trái Chủ” của Hòa Thượng Thích Tịnh Không – Bản Đầy Đủ

Chú Giải

1 – Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A DI ĐÀ PHẬT, có thể tiêu tai chướng , phá mê khai ngộ , thuận đạt bờ giác .

2 – Khi nghiệp lực hiện tiền tu hành tinh tấn , nhức đầu đau chân hoặc các bộ phận khác trên thân thể không khỏe có thể dùng phương pháp này .

3- Trong lúc tu hành gặp chướng ngại , dùng phương pháp này , đừng dùng những văn hồi hướng khác , nên tụng chú vãng sanh siêu độ cho họ vãng sanh tức là hồi hướng cho họ rồi . Phương pháp này linh nghiệm , xin quý vị đồng tu chứng nghiệm .

Kính chúc Quý vị an lành và mạnh khỏe. 🙏


0 0 Phiếu bầu
Article Rating
Subscribe
Thông báo về
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận

Bài viết của danh mục khác:

Cá Cát | Loài Vật “Bơi Lội” Trong Cát Như Cá Trong Sa Mạc

Cá Cát | Loài Vật “Bơi Lội” Trong Cát Như Cá Trong Sa Mạc

Cá cát / Sandfish Skink ( Scincus scincus ) – Siêu anh hùng của miền cát vàng nóng bỏng và khắc nghiệt! Loài thằn lằn da bóng này sở hữu những [...]
Thợ Rừng Lấy Mật Ong

Thợ Rừng Lấy Mật Ong

Thợ rừng – Ong mật hiện diện ở khắp mọi nơi trên thế giới, có thể nói rằng ngoại trừ Nam Cực thì nơi nào có các loài hoa, nơi [...]
10 công thức smoothie Yến Mạch thơm ngon và healthy

10 công thức smoothie Yến Mạch thơm ngon và healthy

Các công thức chứa smoothie Yến Mạch này vô cùng thơm ngon giàu dinh dưỡng phù hợp vào bữa sáng hàng ngày của bạn hoặc thích hợp làm bữa [...]
Dê Núi Kẻ Thống Trị Những Dãy Núi Cheo Leo Ở Bắc Mỹ

Dê Núi Kẻ Thống Trị Những Dãy Núi Cheo Leo Ở Bắc Mỹ

Ở nơi mà những vách đá cheo leo dựng đứng, vực sâu thăm thẳm, nơi mà những loài thú săn mồi ít khi dám bén mảng tới, thi thoảng xuất [...]
11 Loại Trái Cây Tốt Nhất Hỗ Trợ Giảm Cân Theo Đánh Giá Của Chuyên Gia Y Tế

11 Loại Trái Cây Tốt Nhất Hỗ Trợ Giảm Cân Theo Đánh Giá Của Chuyên Gia Y Tế

Nếu bạn đang lên kế hoạch giảm cân để nâng cao sức khỏe, việc điều chỉnh chế độ ăn uống có thể là một trong những biện pháp thay [...]
5 Loài Vật Bá Đạo Trong Tự Nhiên

5 Loài Vật Bá Đạo Trong Tự Nhiên

Thế giới tự nhiên ẩn chứa vô số điều kỳ diệu, và một trong số đó là những sinh vật sở hữu sức mạnh và bản năng phi thường, [...]
8 công thức đồ uống ngon mát, bổ dưỡng cực kỳ thích hợp trong những ngày hè

8 công thức đồ uống ngon mát, bổ dưỡng cực kỳ thích hợp trong những ngày hè

8 Công Thức Đồ Uống Ngon Mát, bổ dưỡng cực kỳ thích hợp trong những ngày hè Xem thêm: Thanh lọc toàn thân một cách tự nhiên làm mới cơ [...]
Sóng Não Là Gì, Hình Ảnh Sóng Não | Alpha Brain Wave Pictures

Sóng Não Là Gì, Hình Ảnh Sóng Não | Alpha Brain Wave Pictures

Sóng não ( Brain Wave ) – những đợt sóng điện bí ẩn ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng của con người. Hiểu rõ về bản chất, các loại [...]
10 Loài Động Vật Nhanh Nhất Mặt Đất

10 Loài Động Vật Nhanh Nhất Mặt Đất

Trong thế giới hoang dã, tốc độ là một trong những yếu tố tiên quyết, quyết định sự sống còn của các loài động vật. Để tồn tại, [...]
15 loại thực phẩm & đồ uống tốt nhất giúp cơ thể mát mẻ giải nhiệt mùa hè

15 loại thực phẩm & đồ uống tốt nhất giúp cơ thể mát mẻ giải nhiệt mùa hè

Khi mùa hè đến, việc đánh tan cái nóng của mùa hè bằng những thực phẩm giải nhiệt cơ thể này là điều cần thiết để giúp cơ thể [...]
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luậnx
()
x